9844

ilość kontroli

Przeglądy budynków biurowych w mieście Gdańsk

335

zrealizowanych umów

Przeglądy pięcioletnie budynków Gdańsk

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy roczne budynków Gdańsk

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków Gdańsk

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Gdańsk

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami  art. 62 ustawy Prawo budowlane. w Gdańsku.
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...pinprzegum

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków Gdańsk

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Gdańsku

Oferujemy Państwu wykonanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, po wykonanej kontroli wysylamy zawiadomienia do PINB. http://www.pinb.gda.pl/

Czytaj dalej

Przegląd instalacji elektrycznej w Gdańsku

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Gdańsku

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. w Gdańsku. 

Czytaj dalej

Przegląd instalacji gazowej w Gdańsku

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej w Gdańsku

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania Państwa budynków. Używamy najwyższej klasy detektorów firmy Testo...

Czytaj dalej

Kontakt Gdańsk

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.gdansk.uw.gov.pl/
http://www.pinb.gda.pl/
http://www.gdansk.pl/